We Are Joyn.

Om JPD Verktygsteknik

Affärsidé

JPD Verktygstekniks affärsidé är att marknadsföra skärande verktyg och verktygslösningar. Vi erbjuder ett helhetsansvar för både standardverktyg och specialverktyg till mekanisk verkstadsindustri.

Standardverktyg

Försäljning och leverans av standardverktyg sker i dag från ledande tillverkare i Sverige och Europa. Samtliga leverantörer är ISO-certifierade. JPD Verktygstekniks tekniker arbetar aktivt med förbättringar och besparingar hos våra kunder.

Specialverktyg

Vid framtagning av specialverktyg görs ritningar och förslag på JPD Verktygsteknik, där design och konstruktion av verktyget sker med den senaste tekniken och alltid i samråd med kund. Tillverkningen startas efter godkännande av kund.

Certifierad återförsäljare av

Style Switcher

Layout options
Header options
NOTE: Naked header pages won't use the vertical header